REFERANSLARIMIZ

2006 Yılından Bugüne
Albanian Society of Anaesthesia and Intensive Care
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanları Derneği
Anesthesia and Intensive Care of Clinical centre of Montenegro
Ankara Dermatoloji Derneği
Ankara Psikodrama Derneği
Ankara Üniversitesi, ISAC
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi – Mülkiye
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Association of Kosovar Anaesthesiologists
Association of Medical Practitioners Anesthesiologists-reanimatologists
Bayer – Oftalmoloji Grubu
Belçika Bobath Eğitmenleri Derneği
Bilimsel Bilişim
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği
Çocuk Fizyoterapistleri Derneği
Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği
Çocuk Koruma Merkezlerini Destekleme Derneği (ÇOKMED)
Denizli Psikodrama Derneği
Dünya Bankası
Ebeler Derneği
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Gelişimsel Pediatri Derneği
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı
East Mediterranean Forum of Maternal Fetal Medicine
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Toksikoloji Bölümü
Hacettepe Üniversitesi Geriatrik Bilimler Araştırma Merkezi (GEBAM)
Hacettepe Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi ABD
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü
Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
Hacette Üniversitesi Yutma Bozuklukları Araştırma ve Uygulama Merkezi
Halk Sağlığı Uzmanları Derneği
HHT (Hereditary Hemorrhagic Telangiectasia) Foundation International
İzmir Demokrasi Üniversitesi
Lenfoloji Derneği
Macedonian Society of Anaesthesiologists
Nörogelişimsel Tedavi Terapistleri Derneği
Jeffrey Modell - Ankara
ODTÜ
Pamukkale Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Pfizer - Oftalmoloji Grubu
Pınar Aydın O’dwyer
Psiko-onkoloji Derneği
Pratisyen Hekimlik Derneği, Ankara Şubesi
Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği
South East European Society of Perinatal Medicine
Spor Fizyoterapistleri Derneği
T.C. Merkez Bankası
T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
T.C. Sağlık Bakanlığı Proje Destek Birimi
Teletıp Derneği
Türk Fizyolojik Bilimler Derneği
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği
Türk ORL Klinikleri
Türkiye Ekonomi Kurumu
Türkiye Ekonomi Vakfı
Türkiye Fizyoterapistler Derneği
Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği
ULAKBİM
UNICEF
Yutma Bozuklukları Derneği

İletişim